Lao Zi (老子)

Spread the love


Lao Tzu
  (老子, pinyin: Lǎo Zǐ) adalah ahli filsafat yang terpopuler dan juga merupakan pendiri Taoisme ( 道教 atau 道家) kini. Riwayat hidupnya tidak banyak terdapat dalam catatan historis, tetapi kewujudannya terbukti dalam catatan historis Tiongkok, Shiji.

Menurut kitab Shiji* , Lǎo Zǐ memiliki nama asli Li Erl (李耳; pinyin: LĭĚr), nama sopannya Boyang (伯阳) dan nama kehormatannya Dan (聃). Terdapat segolongan sarjana mengatakan Boyang dan Dan adalah nama sopannya. Lǎo Zǐ (604 – 531 BCE), dilahirkan di Provinsi Ku(苦县), Chuguo (楚国), sekarang dikenali Provinsi Henan. Ia merupakan ketua pustakawan Chuguo pada zaman dinasti Zhou, di mana pada masa jabatannya, ia banyak mendapat manfaat dengan membaca kitab-kitab serta catatan-catatan historis, sehingga ia mencapai keluasan wawasan.

Kemasyhuran Lǎo Zǐ luas tersebar sehingga kepada Kong Hu Cu. Menurut catatan Zhuangzi, Kong Hu Cu pernah berjumpa dengan Laozi untuk meminta pengajaran akan kesopanan. Terdapat lukisan-lukisan berdasarkan kisah ini. Berdasarkan catatan ini, diperkirakan bahwa Kong Hu Cu berumur lebih muda kurang lebih 20 tahun daripada Lǎo Zǐ. Menurut rujukan Zhuangzi, Kong Hu Cu pertama kali berjumpa dengan Lǎo Zǐ pada usia 17 dan kemudian pada usia 34, dan perjumpaan ketiga kalinya di Xiangyi (相邑) serta semasa berusia 51 dan 66.

Pada waktu keruntuhan Dinasti Zhou, Lǎo Zǐ meletakkan jabatan dan meninggalkan negerinya dengan menunggang kerbau kearah barat. Ketika ia tiba di bentang Hangu (函谷关), jendral Guan Yixi (关尹喜) mengetahui akan ada orang bijak yang bakal lewat gerbang tersebut dan jenderal Yin Xi menyambut kedatangan LaoZi di Gerbang Han Gu Guan yang kemudian memohon pada Laozi, agar mau memberikan nasehat-nasehat dalam bentuk tulisan padanya sebelum meninggalkan gerbang tersebut menuju barat. Dan disinilah Nabi LaoZi menuliskan kitab Dao De Jing yang berisi 5000 kata dan 81 bab.

Han Gu Guan terletak di Kota Ling Bao, provinsi Henan di Tiongkok.
Luasnya sekitar 16.9 km2.

Note:
*)Catatan Sejarah Agung atau Shiji adalah buku sejarah terlengkap yang pertama tentang peradaban Tiongkok selama 3000 tahun, mulai dari zaman Kaisar Kuning sampai Dinasti Han Barat. Buku sejarah ini ditulis oleh Sima Qian yang merupakan sejarawan termasyhur Tiongkok. Wikipedia


Spread the love

Categories: Dewa-Dewi TAO, Lao Zi

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.