Tag: 廣澤尊王 (Guang Ze Zun Wang)

廣澤尊王 (Guang Ze Zun Wang)

Dewa Kong Tik Cun Ong 廣澤尊王 (Guang Ze Zun Wang) hari kebesaran tgl 22 bulan 2 imlik Guang Ze Zun Wang adalah salah satu Dewa TAO yang memiliki kedudukan tinggi dan banyak dipuja di klenteng-klenteng diseluruh dunia. Guang Ze Zun Wang (Hanzi= 廣澤尊王; Hokkien=Kong Tek Cun Ong, Kong Tik Tjoen Ong; lit. Raja Mulia yang Memberikan Berkah Melimpah ) juga dikenal dengan panggilan/ gelar Guo Sheng Wang (Hanzi= 郭聖王), Bao An Zun Wang, Sheng Wang Gong (Hanzi=聖王公, dan Xiao Zi Gong (Hanzi=孝子公). Beliau […]

Continue Reading →