Tag: Edisi belajar mandarin

Edisi belajar mandarin

oleh Lie Ping Sen 人,不能忘本;心,不能忘恩!事,不能蒙混;情,不能二心!知感恩者,得人心;得人心者,受人尊;受人尊者,必有品。 Rén, bùnéng wàngběn; xīn, bùnéng wàng’ēn! Shì, bùnéng ménghùn; qíng, bùnéng èr xīn! Zhī gǎn’ēn zhě, dérénxīn; dérénxīn zhě, shòu rén zūn; shòu rén zūn zhě, bì yǒu pǐn. Manusia, tidak boleh melupakan aslinya, nurani, tidak boleh melupakan rasa syukur. Masalah, tidak boleh campur aduk berantakan, cinta kasih, tidak boleh bercabang hati. Orang yang tahu bersyukur, mendapatkan kepercayaan orang, yang mendapatkan kepercayaan orang, dihormati orang […]

Continue Reading →