Tag: Tai Ji da Wu Ji

Tai Ji & Wu Ji

oleh Lie Ping Sen Taiji itu apa? Wuji itu apa? Apakah ada hubungan diantara kedua-nya? Kalau ada, bagaimana hubungannya? Wu Ji itu Tanpa Batas, Tai Ji itu Batas Yang Tertinggi ,jadi sebenarnya Wu Ji = Tai Ji. Konsep Wu Ji, Tai Ji, Yin Yang, dst…..merupakan konsep pemikiran TAO tentang “ada”nya seluruh alam semestanya beserta seluruh isinya. Wu Ji dari harafiah tulisannya bermakna Tiada Batas.  Sekarang Tai Ji dari harafiahnya adalah […]

Continue Reading →